Santa Cresima 2022 – annata 2010

bp221016-SantaCresima-2010_